Vacature hooglereaar joodse studies

(mogelijk gemaakt via de aan MbII toegekende erfpachtsubsidie Joodse leerstoelen ter versterking Amsterdams-Joodse academische infrastructuur)

Studia Rosenthaliana, het academisch tijdschrift voor Nederlands-joodse geschiedenis keert terug, als open access tijdschrift en staat open voor artikelen met hoogwaardig onderzoek.

Call for Papers

15th International Symposium on Dutch Jewish Hisotry and Culture; Amsterdam, June 1- 2

The Imperial Turn in Dutch-Jewish History