Vacature hooglereaar joodse studies

(mogelijk gemaakt via de aan MbII toegekende erfpachtsubsidie Joodse leerstoelen ter versterking Amsterdams-Joodse academische infrastructuur)

Studia Rosenthaliana, het academisch tijdschrift voor Nederlands-joodse geschiedenis keert terug, als open access tijdschrift en staat open voor artikelen met hoogwaardig onderzoek.

Luister Terug: Lezing Steven Nadler ‘Spinoza and Menasseh ben Israel, the Rabbi and the Heretic’