Studia Rosenthaliana 2024-1

De nieuwe Studia Rosenthaliana is uit jg 50 nr. 1, met Tirtsah Levie Bernfeld over de Portugees Joodse pandjesbank Honen Dalim, Lilac Torgeman over19e eeuws shadarut en de inaugurele rede

meer informatie »