16e Hartog Beem Scriptieprijs

De Hartog Beem prijs werd voor het eerst in september 1980 ingesteld om Hartog Beem te eren voor zijn verdiensten op het gebied van de geschiedenis van de Joden in Nederland.

Hartog Beem ontvangt Piter Jilles prijs in 1980

De prijs wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. De prijs zal worden uitgereikt voor een masterscriptie (Nederlands of Engelstalig) over Joodse geschiedenis of cultuur door een auteur onder de 35 jaar, voltooid na 1 februari 2019. De scriptie moet geschreven zijn aan een Nederlandse universiteit. Auteurs uit buitenlandse universiteiten mogen meedoen, mits hun scriptie Nederlands Joodse cultuur of geschiedenis als centraal onderwerp heeft. De hoogte van de prijs bedraagt €1.500. De winnaar krijgt bovendien de mogelijkheid een bewerking van de scriptie uit te geven in de reeks Menasseh ben Israel Instituut Studies. De scripties zullen beoordeeld worden door een jury die bestaat uit prof.dr. J. Frishman (voorzitter), prof.dr. K. Hofmeester, prof. dr. Jessica Roitman en prof. dr. F. van Vree.

De inzendtermijn sluit op 1 juni 2024.

De prijs zal worden uitgereikt op een nader te bepalen symposium dat door het Menasseh ben Israel Instituut wordt georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel. 020-5310324/5 of e-mail mbii@jck.nl

Inzendingen dienen te worden gericht aan het Menasseh ben Israel Instituut, Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, ter attentie van David Wertheim. Inzendingen dienen in vijfvoud en volledig geanonimiseerd ingezonden. Informatie met naam, adres, mailadres en geboortedatum van de inzender dient te worden aangeleverd in een bijgesloten blanco envelop, waarop alleen de titel van de scriptie is vermeld.

Mochten er minder dan 4 inzendingen binnenkomen, dan zal de prijs niet worden uitgereikt.