jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl
home Menasseh ben Israel
home Menasseh ben Israel
 

 

De Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de joden in Nederland werd opgericht voor de organisatie van het eerste internationale symposium over de geschiedenis van de joden in Nederland, toen nog onder de naam de Commissie voor de Geschiedenis van de Joden in Nederland. 

De commissie heeft geopereerd onder voorzitterschap van achtereenvolgens Prof. dr. I. Schoeffer; Prof. dr. H. von der Dunk; Prof. dr. S. Leydesdorff; Prof. dr. I. de Haan. De huidige voorzitter is Prof. dr. J. Frishman.

Tot 2012  ressorteerde de commissie onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Sinds 2013 functioneert de Commissie onder de aegis van het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse sociaalwetenschappelijke en cultuurhistorische studies.

Momenteel hebben zitting in de Commissie:

Judith Frishman (voorzitter), David Wertheim (secretaris), Remco Ensel, Jan Willem van Henten, Karin Hofmeester, Dienke Hondius, Selma Leydesdorff, Jessica Roitman, Frank van Vree, Bart Wallet, Irene Zwiep.

De belangrijkste activiteiten van de Commissie zijn de organisatie van de Nederlandse versies van de International Symposia for the History and Culture of the Jews in the Netherlands, die om de paar jaar afwisselend in Nederland en in Israël worden gehouden, het uitbrengen van de proceedings van deze symposia, en het uitschrijven van de Hartog Beem Scriptieprijs, voor de beste aan een Nederlandse of Belgische universiteit geschreven MA scriptie op het gebied van de joodse geschiedenis en cultuur. Daarnaast organiseert de Commissie regelmatig studiedagen, en nam zij het initiatief tot de herziening van het boek Geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam: Balans, 2017).

Voor contact met de Commissie kunt u mailen naar mbii@jck.nl