jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl
home Menasseh ben Israel
home Menasseh ben Israel
 

Archief

Wed 18-06-2008
Slotsymposium catalogiseringsproject: Hebraica Rosenthaliana

Symposium ter gelegenheid van de afronding van het project Catalogisering Hebraica Bibliotheca Rosenthaliana, 1801-1950. Met dit project en het eerdere project Catalogisering Hebraica heeft het Menasseh ben Israel Instituut vanaf 2001 gewerkt aan de ontsluiting van de omvangrijke en belangrijke collectie Hebreeuwse titels uit de collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana. Als resultaat zijn nu meer dan 15.000 Hebreeuwse titels toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

Om de voltooiing van dit project feestelijk te markeren zal op 18 juni een symposium worden gehouden met als titel Hebraica Rosenthaliana. Dr. Emile Schrijver, conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana zal ingaan op de bijzonderheid van de ontsloten collectie en daarna zullen twee vooraanstaande buitenlandse onderzoekers die de collectie door eigen onderzoek kennen, Prof. Moshe Pelli en Dr. Shimon Iakerson, een lezing houden over hun werk.

Dr. Shimon Iakerson is senior Onderzoeker aan de Sint-Petersburgse Afdeling van het Instituut voor Oriëntaalse Studies van de Russische Academie voor de Wetenschappen, corresponderend lid van het Hebrew Paleography Project (Jeruzalem) en adviseur van de Library of the Jewish Theological Seminary of America (New York). Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het Hebreeuwse boek in de Middeleeuwen.

Prof. Moshe Pelli is ‘Abe and Tess Wise Endowed Professor in Judaic Studies’ en de directeur van het ‘Judaic Studies Program’ aan de University of Central Florida in Orlando, Florida. Hij is een autoriteit op het vakgebied van de joodse Verlichting (de Haskalah), waarover hij ondermeer schreef: The Age of Haskalah (University Press of America 1979, vernieuwde druk 2006) en In Search of Genre: Hebrew Enlightenment and Modernity (University Press of America 2005).
De lezingen zullen in het Engels worden gehouden.


Programma:
14:00-14:45 Emile Schrijver
Hebraica in the Bibliotheca Rosenthaliana
14:45-15:00 Pauze
15:00-15:45 Moshe Pelli
From Bikurei Ha'itim to Kerem Hemed: The Development of Hebrew Periodicals upon the Emergence of 'Hochmat Israel' in Galicia.
15:45:16:00 Pauze
16:00-16:45 Shimon Iakerson
The "Bibliotheca Friedlandiana". Its history and present situation.
16:45 Borrel

Datum 18-6-2008
Plaats: Museumcafé Bijzondere Collecties UB
Oude Turfmarkt 129 Amsterdam
Tijd 14:00-17:00
Toegang gratis
Aanmeldingen via mbii@jhm.nl of ons aanmeldingsformulier (aankruisen: ´kaarten bestellen''

Tel: 020-5310324/5 (ma. en do.)


terug