jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl
home Menasseh ben Israel
home Menasseh ben Israel
 

Archief

Tue 29-03-2016
Colleges naoorlogs antisemitisme

Prof. Evelien Gans, bekleder van de vanwege het Menasseh ben Israel Instituut ingestelde bijzondere leerstoel hedendaags jodendom, zijn geschiedenis en cultuur aan de UvA, geeft voorafgaand aan haar emeritaat nog een keer een collegeserie die open staat voor iedereen.

Onderwerp is:

Shoah (Holocaust) en Israël: Nieuwe aanhechtingspunten voor naoorlogs antisemitisme in Nederland

In deze collegereeks komen eerst een korte geschiedenis van het antisemitisme en de belangrijkste concepten rond de vraag ‘Waarom de Joden?’ aan de orde. De focus ligt vervolgens op naoorlogs Nederland, en op wat voor soort anti-joodse rancunes en vooroordelen er bestonden en ontstonden in de loop der tijd, met welke functie. Is het Duitse begrip Schuldabwehrantisemitismus ook op Nederland van toepassing? Hoe reageerden joden zelf op wat zij als antisemitisme zagen, en welke veranderingen traden er in hun houding op? Joden zijn niet alleen ‘slachtoffer’ of doelwit, maar ook actieve spelers in het veld. Wat voor rol speelde de Israëlische politiek tegenover de Palestijnen, en welke cesuren vallen hier aan te wijzen? Wanneer gaan kritiek op Israël en antizionisme over in antisemitisme? Bestaat er zoiets als pornografisch antisemitisme? En wat voor opvattingen en vooroordelen over joden leven er onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders?

Data:              dinsdagen 29 maart-17 mei 2016

Tijd:                13.00-16.00 uur

Locatie:           P.C. Hoofthuis 1.05; Spuistraat 134 Amsterdam


Voor meer informatie/ inschrijvingen (via de Illustere School UvA) ga naar:

http://goo.gl/rYXJ1Q

 


terug