Humans, Monkeys, Injustice

Humans, Monkeys, Injustice A theatrical reading of Jewish German drama in nineteenth century Berlin Reading of Ludwig Robert’s play, Der Pavian, ein Trauerspiel, from 1824, about a baboon that symbolizes the treatment of German Jews. The reading will be introduced by Ezra Engelsberg (DIA), and commented upon by Deborah Hertz (University of California)

info>>

Mensen, Apen, Onrecht

Het DIA, Huizinga Instituut en MbII organiseren:

Mensen, Apen, Onrecht
Een theatrale lezing van Joods-Duits toneel in negentiende-eeuws Berlijn

Lezing van Ludwig Robert’s toneelstuk Der Pavian, ein Trauerspiel uit 1824 dat handelt over een baviaan die symbool staat voor de behandeling van Duitse joden in zijn tijd, omlijst met een inleiding van Ezra Engelsberg (DIA) en lezing van Deborah Hertz (University of California) ‘Secret Secrets and Open Secrets in the Life of the Playwright Ludwig Robert’.

(de lezing van het toneelstuk is in het Duits, de lezingen van Engelsberg en Hertz zijn in het Engels)

Di, 21 feburari , 15:00-18:30 in Spui 25

info>>