Studia 48(2) is out

Read in this issue: Julia van der Krieke on how the Jews of Constantinople assisted in the settlement of Jewish in the Republic, Jason G. Perlman on the political activities of the Jewish community in Dutch Brazil in the 17th century, Daniella Zaidman-Mauer on a 19th century Dutch Jewish vaccination campaign against smallpox, Marianka Spanjaard on the Dutch representation of diplomatic interests of Israel in Poland, and much more

info>>

Studia 48(2) is uit

In dit nummer: Julie van der Krieke over hoe de Joden van Constantinopel hielpen bij de vestiging van Joden in de Republiek, Jason G. Perlman over de politieke activiteiten van Joodse gemeenschap in Nederlands Brazilië in de 17e eeuw, Daniella Zaidman-Mauer over een begin 19e eeuwse joodse vaccinatie campagne Marianka Spanjaard over de Nederlandse behartiging van diplomatieke betrekkingen tussen Polen en Israel, en nog veel meer.

info>>

Oratie Jessica Roitman

Inaugurele rede Jessica Roitman, als hoogleraar Joodse Studies aan de VU:

“Jews, History, and Home-making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges”

info>>

Inaugural lecture Jessica Roitman

“Jews, History, and Home-making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges”

Inaugural Lecture Jessica Roitman at the Vrije Universiteit Amsterdam Wednesday the 29th of March at 15.45 in the aula of the Vrije Universiteit.

info>>

Humans, Monkeys, Injustice

Humans, Monkeys, Injustice A theatrical reading of Jewish German drama in nineteenth century Berlin Reading of Ludwig Robert’s play, Der Pavian, ein Trauerspiel, from 1824, about a baboon that symbolizes the treatment of German Jews. The reading will be introduced by Ezra Engelsberg (DIA), and commented upon by Deborah Hertz (University of California)

info>>

Mensen, Apen, Onrecht

Het DIA, Huizinga Instituut en MbII organiseren:

Mensen, Apen, Onrecht
Een theatrale lezing van Joods-Duits toneel in negentiende-eeuws Berlijn

Lezing van Ludwig Robert’s toneelstuk Der Pavian, ein Trauerspiel uit 1824 dat handelt over een baviaan die symbool staat voor de behandeling van Duitse joden in zijn tijd, omlijst met een inleiding van Ezra Engelsberg (DIA) en lezing van Deborah Hertz (University of California) ‘Secret Secrets and Open Secrets in the Life of the Playwright Ludwig Robert’.

(de lezing van het toneelstuk is in het Duits, de lezingen van Engelsberg en Hertz zijn in het Engels)

Di, 21 feburari , 15:00-18:30 in Spui 25

info>>