Interview Bernard Wasserstein en

The Self of the Historian

Book presentation with Bernard Wasserstein

22-9 2:00-3:30 p.m. Jewish Museum

On the occasion of the exhibition ‘Me, Jewish?!’ about Dutch-Jewish “ego documents” such as diaries, memoirs, and letters, David Wertheim talks with Bernard Wasserstein about the challenges of writing his newest book A Small Town In Ukraine, that uses “ego documents”, but in a sense is also one. 

info>>

Interview Bernard Wasserstein

Het Zelf van de Historicus
Boek presentatie met Bernard Wasserstein

Joods Museum 22-9 14:00-15:30 uur.

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Ik, Joods?!’ over Nederlands-Joodse egodocumenten als dagboeken, memoires, en brieven gaat David Wertheim met Bernard Wasserstein in gesprek over de uitdagingen van het schrijven van zijn nieuwste boek, ‘A Small Town in Ukraine’ over het stadje in Oekraine waar zijn familie vandaan komt, waarin hij veel gebruik maakt van egodocumenten, maar dat er in bepaalde zin ook een is.

info>>

Studia 48(2) is out

Read in this issue: Julia van der Krieke on how the Jews of Constantinople assisted in the settlement of Jewish in the Republic, Jason G. Perlman on the political activities of the Jewish community in Dutch Brazil in the 17th century, Daniella Zaidman-Mauer on a 19th century Dutch Jewish vaccination campaign against smallpox, Marianka Spanjaard on the Dutch representation of diplomatic interests of Israel in Poland, and much more

info>>

Studia 48(2) is uit

In dit nummer: Julie van der Krieke over hoe de Joden van Constantinopel hielpen bij de vestiging van Joden in de Republiek, Jason G. Perlman over de politieke activiteiten van Joodse gemeenschap in Nederlands Brazilië in de 17e eeuw, Daniella Zaidman-Mauer over een begin 19e eeuwse joodse vaccinatie campagne Marianka Spanjaard over de Nederlandse behartiging van diplomatieke betrekkingen tussen Polen en Israel, en nog veel meer.

info>>

Oratie Jessica Roitman

Inaugurele rede Jessica Roitman, als hoogleraar Joodse Studies aan de VU:

“Jews, History, and Home-making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges”

info>>

Inaugural lecture Jessica Roitman

“Jews, History, and Home-making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges”

Inaugural Lecture Jessica Roitman at the Vrije Universiteit Amsterdam Wednesday the 29th of March at 15.45 in the aula of the Vrije Universiteit.

info>>