Elma Drayer, Margalith Kleijwegt, Hanna Luden, Gideon Querido van Frank, Emile Schrijver, David Wertheim. Zes essays over hedendaags antisemitisme. Euro 10

info»

Afke Berger. Toegelaten, afgewezen. Een digitale data-analyse van joodse aanvragen tot asiel in Nederland 1938-1938. Euro 10

info»

Asjer Waterman & Anne de Wilde. Reviving the soul of the community. Developments in the post-war history of Ets Haim – Livraria Montezinos. Euro 10

info»

David J. Wertheim (ed.), Tradition and Modernity in Ets Haim. Euro 10

info»

Judith Frishman (ed.). New Perspectives on Jewish Historiography. Euro 10

info»

Remco Ensel (red.). Sjacheren met Stereotypen. Essays over “de Jood” als Sjabloon. Euro 10

info»