Hugo de Groot en de rechten van de Joden

Het Menasseh ben Israel Instituut en het Joods Cultureel Kwartier presenteren: DE REMONSTRANTIE VAN 1615: HUGO DE GROOT EN DE RECHTEN VAN DE JODEN met: Dr David Kromhout en Prof. Marc de Wilde In 1615 maakte Hugo de Groot in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland het ontwerp voor een jodenreglement.

info>>

Bart Wallet Hoogleraar

Dr. Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met en met steun van de Stichting Menasseh ben Israel Instituut.

info>>

Do we need to decolonize Dutch-Jewish History, and, if so, how?

The 15th International Symposium on Dutch Jewish History and Culture, ‘The Imperial Turn in Dutch Jewish History’, has been postponed until 4-5 October 2021. As compensation and appetizer, we are organizing an online round table on the topic: Do we need to decolonize Dutch-Jewish history, and if so, how? Participants:Monique Alberts, Head Librarian/archivist

info>>

Vernieuwde Studia Rosenthaliana uit

Met het dubblenummer The Jewish Bookshop of the World; Aspects of Print and Manuscript Culture in Early Modern Amsterdam is de vernieuwde Studia Rosenthaliana uit, als open access tijdschrift, dus ditmaal geheel gratis online te lezen.

info>>

PoliticsofJewishLiterature

online conference: THE POLITICS OF JEWISH LITERATURE AND THE MAKING OF POSTWAR EUROPE Jewish literature — by which we understand all literature that is perceived or labeled as Jewish by critics, readers, publishers and/or authors — has struck a powerful chord in postwar European culture. Its unprecedented popularity can be discerned in the

info>>