Het Menasseh ben Israel Instituut en het Joods Cultureel Kwartier presenteren: DE REMONSTRANTIE VAN 1615: HUGO DE GROOT EN DE RECHTEN VAN DE JODEN met: Dr David Kromhout en Prof. Marc de Wilde In 1615 maakte Hugo de Groot in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland het ontwerp

info»

Just out, Reappraising the History of the Jews in the Netherlands

info»

The 15th Symposium on the History and Culture of the Jews in the Netherlands will be held 4-5 October in Amsterdam. registration is now open

info»

Dr. Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met en met steun van de Stichting Menasseh ben Israel Instituut.

info»

The 15th International Symposium on Dutch Jewish History and Culture, ‘The Imperial Turn in Dutch Jewish History’, has been postponed until 4-5 October 2021. As compensation and appetizer, we are organizing an online round table on the topic: Do we need to decolonize Dutch-Jewish history, and if so, how? Participants:Monique

info»

In het kader van de nieuwe samenwerking tussen de VU en het MbII is vanaf 1-2-2021 Jessica benoemd als hoogleraar aan de VU

info»