The 15th International Symposium on Dutch Jewish History and Culture, ‘The Imperial Turn in Dutch Jewish History’, has been postponed until 4-5 October 2021. As compensation and appetizer, we are organizing an online round table on the topic: Do we need to decolonize Dutch-Jewish history, and if so, how? Participants:Monique

info»

In het kader van de nieuwe samenwerking tussen de VU en het MbII is vanaf 1-2-2021 Jessica benoemd als hoogleraar aan de VU

info»

Het 15e symposium on the History and Culture of the Jews in the Netherlands hebben wij moeten uitstellen in verband met de pandemie. Het congres is verschoven van 1-2 juni naar 4-5 oktober 2021

info»

Met het dubblenummer The Jewish Bookshop of the World; Aspects of Print and Manuscript Culture in Early Modern Amsterdam is de vernieuwde Studia Rosenthaliana uit, als open access tijdschrift, dus ditmaal geheel gratis online te lezen.

info»

online conference: THE POLITICS OF JEWISH LITERATURE AND THE MAKING OF POSTWAR EUROPE Jewish literature — by which we understand all literature that is perceived or labeled as Jewish by critics, readers, publishers and/or authors — has struck a powerful chord in postwar European culture. Its unprecedented popularity can be

info»