Evelien Gans lezing

Antisemitism, Racism and Anti-Racism: a history

David Feldman, Directeur van het Birckbeck Institute for the study of Antisemitism en hoogleraar geschiedenis, geeft de eerste Evelien Gans lezing. In zijn lezing, met de titel “Antisemitism, Racism and Anti-Racism: a history”, richt hij zich op ontwikkelingen in de relaties tussen kritiek op Israel en antisemitisme en tussen zionisme en racisme.

In de decennia na de Holocaust werd de strijd tegen antisemitisme en die tegen racisme door velen met elkaar verbonden. Recent lijkt een einde te zijn gekomen aan die verbondenheid. Waarom zijn deze soorten activisme steeds meer van elkaar gaan verschillen? En hoe beïnvloedt de huidige situatie in Israël en Gaza deze tendens?

Na de lezing zullen Barbara Henkes (RUG), Ugur Üngör (UvA en NIOD) en Hans Wallage (UvA en CIDI) reageren en daarbij ingaan op de Nederlandse context. De lezing van David Feldman is Engelstalig, de reacties op de lezing en het panelgesprek daaropvolgend zullen in het Nederlands zijn.  

Voorafgaand is er de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere bezoekers aan een lange tafel te dineren. Wilt u hier gebruik van maken? Voeg dan de optie ‘diner’ toe aan uw ticket.

De Evelien Gans lezing 
Evelien Gans (1951 – 2018) werd omschreven als geëngageerde wetenschapper, kritische en strijdbare historica en kroniekschrijver van het Joodse leven. Naast haar werk als onderzoeker bij het NIOD was ze bijzonder hoogleraar Hedendaags Jodendom. In 2018 zei ze in een interview in Vrij Nederland: “Ik ben niet alleen Joods, maar ook vrouw, links en historica.” Haar zus Heleen Gans, vriendin Judith Bruinsma en collega Dienke Hondius organiseren samen met De Balie, de Groene Amsterdammer en het Menasseh ben Israel Instituut deze lezing om haar gedachtegoed eer aan te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *