De Hartog Beem Prijs wordt uitgereikt voor de beste Nederlandse MA scriptie over joodse geschiedenis en cultuur door een auteur onder de 35 jaar, voltooid binnen de afgelopen drie jaar. De hoogte van de prijs bedraagt €1.500.

De uitreiking van de Hartog Beem Prijs zal plaatsvinden tijdens het congres over Familiegeschiedenis dat het Menasseh ben Israel Instituut organiseert tussen 30 november en 2 december 2014. 

In de bijgevoegde aankondiging staan verdere details betreffende de inzending.