Het Menasseh ben Israel Instituut en het Joods Cultureel Kwartier presenteren:

DE REMONSTRANTIE VAN 1615: HUGO DE GROOT EN DE RECHTEN VAN DE JODEN

met: Dr David Kromhout en Prof. Marc de Wilde

In 1615 maakte Hugo de Groot in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland het ontwerp voor een jodenreglement. Dit reglement was onder meer bedoeld voor Portugese joden die zich vanaf de jaren 1590’ hadden gevestigd in de Hollandse steden, met name in Amsterdam. Het manuscript van De Groots jodenreglement, getiteld Remonstrantie, werd in de negentiende eeuw herontdekt en bevindt zich thans in de collectie van Ets Haim. Tijdens de lezing zal het originele manuscript van de Remonstrantie getoond worden.

De Groots Remonstrantie is een fascinerend document waarin de joden belangrijke rechten worden toegekend, zoals het recht om zich in de Hollandse steden te vestigen en hun geloof in vrijheid uit te oefenen. Tegelijkertijd worden de grenzen tussen de joodse en christelijke gemeenschap scherp gemarkeerd. Zo is het de joden bijvoorbeeld niet toegestaan om met christenen te trouwen of om christelijke dienstboden te hebben. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen David Kromhout en Marc de Wilde ingaan op de achtergronden en inhoud van De Groots Remonstrantie. Wat waren volgens De Groot de belangrijkste rechten en plichten van de joden? Op welke bronnen baseerde De Groot zich? In hoeverre was zijn jodenreglement tolerant of juist intolerant in vergelijking tot de reglementen die in sommige steden waren ingevoerd? En wat was precies de impact van De Groots reglement op de rechtspraktijk en het denken over joodse rechten? 

David Kromhout promoveerde op Hugo de Groot en het humanisme aan de Universiteit van Amsterdam. In 2019 publiceerde hij samen met Adri Offenberg een wetenschappelijke editie van De Groots Remonstrantie bij Brill.

Marc de Wilde is hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde verschillende artikelen over De Groot, onder meer in het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en het Journal on the History of International Law.

Meer informatie en inschrijvingen

Dit evenement vindt plaats in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier