jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl
home Menasseh ben Israel
home Menasseh ben Israel
 
home > projecten > actueel > Lezingenserie 2012

Het Interbellum als Spiegel
Het interbellum staat te boek als een tijd van culturele vernieuwing, nationalisme, decadentie, politieke instabiliteit, economische crisis en democratisch falen. Dat nodigt uit tot het trekken van parallellen met het heden. In deze lezingenserie zullen de sprekers hun kennis over het interbellum tegen het licht van de huidige tijdsgeest houden.
Lezingenserie van vier lezingen, in De Balie te Amsterdam:
27 september 2012
Prof. Shulamit Volkov (Tel Aviv): "Walther Rathenau: The Use and Abuse of Capitalism"
Dit jaar is het precies negentig jaar geleden dat de antisemitische moord op de legendarische Walther Rathenau, Duits-joodse minister van buitenlandse zaken en belichaming van de Weimarrepubliek, de wereld toonde hoe fragiel de Duitse democratie van het interbellum was. Shulamit Volkov schreef een nieuwe biografie over deze charismatische politicus. Terugkijkend vanuit de huidige economische crisis zal zij ingaan op Rathenau’s originele en ambivalente visie op het kapitalisme, dat in de context stond van bijzonder turbulente economische ontwikkelingen van het interbellum.

16 oktober 2012
Prof. Bernard Wasserstein (University of Chicago): "Looking Forward/Looking Back: On the Eve, The Jews of Europe Before the Second World War"

In 1996 zorgde de historicus Bernard Wasserstein voor nogal wat ophef door in zijn boek Vanishing Diaspora te verkondigen dat demografische ontwikkelingen aangaven dat het jodendom buiten Israel gedoemd was te verdwijnen. Recent schreef hij een nieuw boek: On The Eve, The Jews Of Europe Before The Second World War waarin hij een cultuurhistorisch beeld schetst van het Europese jodendom van voor de oorlog, dat, zo betoogt hij, toen al, eveneens door assimilatie, op het punt stond te verdwijnen. Tijdens deze lezing zal de Nederlandse vertaling van dit boek worden gepresenteerd, en zal Wasserstein in debat gaan over zijn gedurfde thesen.
11 december 2012
Prof. Moshe Zimmermann (Jeruzalem): "Jewish Sports in Central Europe as a Touchstone for the Question of Inclusion and Exclusion 1918-1938"

Eén van de elementen die het interbellum verbindt met het heden is een overweldigende maatschappelijke interesse in sport. Tijdens het interbellum bestonden er zelfs verschillende specifiek joodse sportverenigingen, die vaak grote sportieve prestaties wisten te bereiken. Moshe Zimmermann, die er als Israëlisch historicus om bekend staat niet bang te zijn om taboes te doorbreken gaat in op deze bijzondere geschiedenis en de identiteitsgevechten die er aan ten grondslag lagen.

6 februari 2013
Prof. Andras Kovacs: "Difficult Pasts: Historical and Political Debates on the Hungarian Holocaust and the Roads Leading to it"
De nieuwe grondwet van de Hongaarse nationalistische regering van president Orbán ontkent expliciet dat Hongarije medeverantwoordelijkheid draagt voor de moord op 600.000 Hongaarse joden tijdens de Holocaust. Deze stellingname is het resultaat van een nationalistische opleving in Hongarije die de terugkeer ziet van veel vooroorlogse nationalistische sentimenten. András Kovácks, een groot expert op het gebied van Hongaars antisemitisme, zal spreken over de historische wortels van de visies die tot dergelijke omgang met het eigen verleden hebben geleid.

Alle lezingen zijn in het Engels.

Plaats: de Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.
Tijd: 20:00 uur
Prijs: gehele serie: Euro 30; losse kaarten: Euro 10 (donateurs en studenten: Euro 7,50).
Bestellen van kaarten kan door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 60.51.72.099 ten name van het Menasseh ben Israel Instituut o.v.v. datum/data lezing(en) of "gehele serie", door eenmalige machtiging of via het websiteformulier.
Aan de deur worden alleen losse kaarten verkocht, deze zijn niet te reserveren. Ook geldt een toeslag van Euro 2,50 voor deze kaarten (Euro 12,50).
Voor meer informatie: mbii@jhm.nl, of 020-5310325.