Serge ter Braake en Paul van Trigt, Leerhandelaar, looier, lederfabrikant. Het succes van Joodse ondernemers in de Nederlandse Leerindustrie (1870-1940)

Menasseh ben Israel Instituut Studies iii (ISBN 978-90-806570-8-3; 107 pp., ill., Amsterdam 2010)

€10,--

Joden waren in Nederland in diverse bedrijfstakken zeer succesvolle ondernemers. De lederindustrie is daar een van de meest uitgesproken voorbeelden van. In 1994 werd door het Joods Historisch Museum en het Nederlands Economisch-Historisch Archief de bundel Venter fabriqueur, fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940 gepresenteerd. In deze bundel wordt ingegaan op diverse industrietakken waarin Joden prominent aanwezig waren, maar kon de leerindustrie niet de aandacht krijgen die het verdient. De publicatie bevat het resultaat van een onderzoek, geïnitieerd door het Joods Historisch Museum en in opdracht van het Menasseh ben Israel Instituut uitgevoerd, naar de rol van Joodse ondernemers in de Nederlandse lederindustrie in de periode 1870-1940.

Deze studie werpt niet alleen licht op een minder bekende, maar daarom niet minder belangrijke bijdrage van de Nederlandse Joden aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie, maar ook op het functioneren van de Nederlandse Joden in de Nederlandse maatschappij en hun weg naar emancipatie.