Remco Ensel (red.), Sjacheren met Stereotypen. Essays over “de Jood” als Sjabloon

Menasseh ben Israel Instituut Studies xii (ISBN 978-90-822655-5-2, 116 pp., Amsterdam 2016)

€10,--

De “American Jewish Princess”, de “passieve Jood”, de “rijke Jood”, de “Jood als talisman”, de “Judas”, de “toegeëigende Jood”:  de essays in deze bundel belichten, geïnspireerd door het werk van Evelien Gans, de vele verschillende wijzen waarop zowel niet-Joden als Joden zelf “de Jood” hebben verbeeld. Zij tonen dat het karikatuur van het stereotype vaak meerdere betekenissen bevat waarachter een complexe werkelijkheid schuilgaat. De essays laten zien hoe deze dubbele bodems zulke stereotypen niet alleen inzetbaar maken voor uiteenlopende agenda’s, maar ook verrassende inzichten verschaffen in de soms ingewikkelde maatschappelijke verhoudingen tussen Joden en niet-Joden. Met bijdragen door o.a. Frank van Vree, Max Arian, Hans Blom en Peter Romijn.