‘Yiddish in the Netherlands. An expression of Ashkenazic culture’

Dit project had als doel om een begin te maken met het nog weinig bestudeerde Nederlands Jiddisj en behelsde twee door NWO gefinancierde promotieonderzoeken aan de UvA in Nederland, een uitgave van de zogenaamde Kuranten (door Hilde Pach) en een onderzoek van Jiddisje geschiedwerken (door Bart Wallet), en twee postdoc-onderzoeken aan de Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf in Duitsland, een naar de Protocollenboeken van de joodse gemeentes buiten Amsterdam (door Stefan Litt) en een repertorium van Nederlands Jiddisje handschriften (door Evi Butzer).

Dit project werd voorbereid door het Menasseh ben Israel Instituut met een tweetal studiedagen in 1998 en 1999 en een internationaal congres in Middelburg, resulterend in de bundel: Speaking Jewish – Jewish Speak; Multilingualism in Western Ashkenazic Culture, Studia Rosenthaliana 36 (2002-2003).

publicaties voortgekomen uit dit project