In dit onderzoek is door middel van een tweetal casestudies een grondig begin gemaakt met het historisch onderzoek naar joodse ondernemers in de leerindustrie en leerhandel. Daarbij werd bij wijze van inventarisatie onderzocht of het kwantitatieve aandeel van joodse ondernemers en ondernemingen in de Nederlandse ledernijverheid inderdaad zo groot was als de bestaande literatuur doet vermoeden.

Daarnaast kwam ook de sociale positie van de ondernemers aan bod. Dit gebeurde door middel van een (kwalitatieve) vergelijking met niet-joodse ondernemers waarin werd nagegaan in hoeverre en op welke manier de joodse identiteit van betekenis was voor de onderzochte personen. Daarbij werd gekeken of en hoe gebruikelijke verklaringen van succesvol joods ondernemerschap zoals de positie als etnische minderheid, de mate van integratie in een niet-joodse omgeving, de gunstige uitgangspositie als handelaars, hun (internationale) netwerk en antisemitische tegenwerking ook hier een rol hebben gespeeld.

Het onderzoek werd uitgevoerd door drs Paul van Trigt en dr. Serge ter Braake

De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in de publicatie “Leerhandelaar, looier, leerfabrikant. Het succes van Joodse ondernemers in de Nederlandse Leerindustrie (1870-1940)”.