Stichting Morasha en het Menasseh ben Israel Instituut presenteren:

Online lezing 19 november 2020, 20:00

“Wij en onze broeders zijn allen zonen van Israël.”

Asjkenazisch-Sefardische toenadering in het Amsterdam van de late 18e eeuw.

Door: dr Tehilah van Luit

Rond het midden van de 18e eeuw was de Asjkenazische gemeente van Amsterdam een van de grootste, zo niet de grootste Joodse gemeente van Europa. In deze lezing zal Tehilah van Luit ingaan op de nog nauwelijks beschreven geschiedenis van deze gemeente. In het bijzonder zal zij vertellen over haar onderzoek naar de bijzondere kroniekjes in de protocolboeken van de Asjkenazische parnassijns, waarin aan de hand van beschrijvingen van plechtigheden zoals begrafenissen en installaties van rabbijnen kan worden aangetoond dat er een toenadering ontstond tot de rivaliserende Sefardische elite in Amsterdam. De lezing is een voorproef op een publicatie die in het voorjaar van 2021 zal verschijnen onder auspiciën van Morasha en het Menasseh ben Israel Instituut. De lezing duurt ongeveer tot 21:30 uur, inclusief gelegenheid tot het stellen van vragen

Dr.Tehilah van Luit promoveerde in 2011 bij prof. Israel Bartal aan de Hebrew University in Jeruzalem op de studie: Paths of Modernity in Strongholds of Tradition: The German Jewish Schools as a Field of Contest Between the Habsburg Absolutist Welfare State and the Galician Kahal. De studie zal komend jaar

Tegenwoordig richt zij zich op de geschiedenis van het Nederlandse jodendom, met name op die van de Asjkenaziem. Daarover publiceerde ze een onderzoek naar Jiddische bronnen in Nederlandse archieven buiten Amsterdam (Mediene Remnants: Yiddish Sources in Dutch Archives Outside of Amsterdam (Brill, 2009). Deze lezing is gebaseerd op haar recente onderzoek naar de Aankondigingen (kruzim) van de parnassijns aan de gemeente, in de vier 18de eeuwse protocolboeken van de Amsterdamse Asjkenazische gemeente verschijnen bij Brill Academic Publishers.

U kunt zich inschrijven voor de lezing op:

morasha72@gmail.com

U ontvangt dan een bevestigingsmail van uw aanmelding en een link, waarmee u vanaf twintig minuten voor aanvang van de lezing kunt inloggen.