Dit project, afgerond in 2011, voorziet in de beschrijving van vijftig nog goeddeels onbeschreven Nederlands-joodse archiefcollecties aanwezig in de Bibliotheca Rosenthaliana. De inventarissen worden via de website van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek beschikbaar gesteld en leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Joden.

uitvoerder: Rachel Boertjens. De archiefbeschrijvingen zijn hier te vinden.