Bart Wallet hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, houdt op 26 oktober 2022 om 16:30 zijn inaugurele rede

‘De lucht van Amsterdam maakt wijs’

 in de Lutherse Kerk Singel 411 te Amsterdam

meer informatie