Medewerkers:

Directeur

dr. David Wertheim, directeur
david.wertheim@jck.nl

uitvoerend secretaris:

drs. Margreet Witvoet
margreet.witvoet@jck.nl

Beloningsbeleid: 

Medewerkers in dienst van het Menasseh ben Israel Instituut ontvangen een salaris dat, conform ervaring en opleiding van de betrokken medewerker, wordt ingeschaald in de BBRA-schalen (Bezoldigingbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren).

beleidsplan 2022

jaarverslagen en jaarrekeningen

 Bestuur:

 Prof. dr. I.E. Zwiep – voorzitter 
 Prof. dr. E.G.L. Schrijver –   secretaris-penningmeester
 Mr. J.L. Davidson – lid
 Prof.dr. E. van Staalduine-Sulman, lid