Medewerkers:

Directeur

dr. David Wertheim, directeur
david.wertheim@jck.nl

uitvoerend secretaris:

drs. Margreet Witvoet
margreet.witvoet@jck.nl

Beloningsbeleid: 

Medewerkers in dienst van het Menasseh ben Israel Instituut ontvangen een salaris dat, conform ervaring en opleiding van de betrokken medewerker, wordt ingeschaald in de schalen van de cao Rijk. 

beleidsplan 2022

ANBI formulier 2022 (publicatieplicht)

jaarverslagen en jaarrekeningen

 Bestuur:

 Prof. dr. I.E. Zwiep – voorzitter 
 Prof. dr. E.G.L. Schrijver –   secretaris-penningmeester
 Mr. J.L. Davidson – lid
 Prof.dr. E. van Staalduine-Sulman, lid