Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch Woordenboek, ISBN 978-90-274519-5-8, 380 pp., ill., 2007

€ 54,95

Uniek, rijk geïllustreerd standaardwerk met ruim 500 biografieën van joden in Nederland in de twintigste eeuw.

De hoofdpersonen in Joden in Nederland in de twintigste eeuw hebben een bijzondere rol gespeeld in de Nederlandse en Nederlands-joodse gemeenschap, tijdens belangrijke perioden het voortouw genomen of zich op cultureel-maatschappelijk gebied onderscheiden. 

Na dramatische veranderingen in de twintigste eeuw – de Tweede Wereldoorlog, maar de voortgaande emancipatie en een herdefinitie van de joodse identiteit – werd een verrassende veerkracht tentoongespreid.