David Wertheim, Verloren in de tijd van Einstein. Op zoek naar de waarheid achter Alfred Coppel Elsbach. 

€ 14,95

Als hij niet in 1931, op 34-jarige leeftijd, zelfmoord zou hebben gepleegd, was Alfred Coppel Elsbach waarschijnlijk een groot filosoof geworden. Zijn filosofische inzichten in de betekenis van de relativiteitstheorie zijn inmiddels vrijwel vergeten, maar kregen in hun tijd internationale aandacht en werden bediscussieerd door niemand minder dan Einstein zelf.

In Verloren in de tijd van Einstein neemt historicus David Wertheim op eigen wijze de lezer mee in een speurtocht naar de tragiek van deze in de mist van de geschiedenis zoekgeraakte wetenschapsfilosoof.
Wie was deze telg van een joodse familie van slagers en industriëlen uit Oss, die in aanraking kwam met enkele van de grootste filosofen en natuurkundigen in een door oorlog en wetenschappelijke ontwikkelingen snel veranderende wereld? Waarom schreef hij over de
relativiteitstheorie? En waarom maakte hij zo vroeg een einde aan zijn leven?

De zoektocht naar de tijd van Einstein en de filosofische controverses die de relativiteitstheorie ontketende, mondt uit in een verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden om het verleden terug te halen en de diepere vraag waarom wij dat zouden willen.