David Stern, ‘Joodse’ Kunst en de wording van het middeleeuwse joodse gebedenboek. 36 pp., ill., 2007

€7,--

Nederlandse vertaling van de op 29 mei 2007 door David Stern gehouden Leeser Rosenthal/Juda Palache-lezing.