Ada Rapoport-Albert, De moeder van God. De vrouwelijke Messsias in de joodse mystiek van de achttiende eeuw. 30 pp., Amsterdam 2006

€7,-

Nederlandse vertaling van de Leeser Rosenthal/Juda Palache lezing die op 16 mei 2006 door Ada Rapoport-Albert werd gehouden.