Privacy statement

MbII

Het Menasseh ben Israel Instituut (MbII) vindt uw privacy belangrijk. Het MbII houdt zich daartoe aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. 

Waarom verzamelen wij gegevens?
Het MbII verwerkt uw per­soonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bij voorbeeld omdat u zich inschrijft voor een van onze publieksbijeenkomsten of omdat u een publicatie bestelt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u de bestellingen toe te sturen of om u uit te nodigen voor een van onze activiteiten. 

Welke gegevens verzamelen wij? 
De persoonsgegevens die wij ver­werken zijn: naam, adres, post­code, woonplaats, telefoon, e-mail­adres. Deze gegevens verstrekt u aan ons via email of via het webformulier. Persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.

Beveiligen van persoonsgegevens

MbII heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn.

Aanpassen of verwijderen
U kunt ons altijd vragen welke ge­gevens we van u hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren. Neemt u hiertoe contact met ons op via mbii@jck.nl.

Bewaartermijn

MbII bewaart gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en houdt zich aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat wij dit privacy statement wijzigen. Bezoekt u daarom regelmatig deze pagina om de verklaring na te lezen.

MbII wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Auto­riteit Persoonsgegevens