Het nieuwe nummer van Studia Rosenthaliana (2023-2) is uit, met artikelen over de waarschijnlijk oudste vermelding van Nederlandse Joden (in Den Bosch), religieuze laksheid van Ashkenazische Joden in vroegmodern Amsterdam, Joodse venters in laat negentiende en vroeg twinstige-eeuws Amsterdam en natuurlijk weer boekrecensies.

Lees nu gratis

Over Studia Rosenthaliana